Overblog Suivre ce blog
Editer l'article Administration Créer mon blog

 

 Photo 277

 

Σεβασμιώτατε Δέσποτα,

 

Ασμένως επληροφορήθημεν την ευχάριστον είδησιν επ τη επαξίᾳ και πανηγυρική εκλογή της Υμετρας Σεβασμιότητος εις την Προεδρεαν του  Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Εκκλησιών.

 

Εν χαρά  και αγαλλιάσει επληροφορήθημεν επίσης  τας εκ μέρους της γαλλικής  Πολιτείας  προσφάτους τιμητικάς διακρίσεις εις το Πρόσωπόν Σας. Ετούτες δε αι όμορφαι ειδήσεις, συμπτίπτουν και με τα 25 έτη από την ημέρα της Χειροτονίας Σας.

 

Εις τούτην λοιπόν την όμορφην, συμβολικήν μα και σημαδιακήν ημέρα της ζωής Σας, μια ενδόμυχος ψυχική ανάγκη, με έσπρωξε να χαράξω αυτές τις πτωχές μα αυθόρμητες γραμμές. Και λέγω πτωχές, διότι δεν γνωρίζω μέχρι ποίου σημείου μπορεί να εκφράσει κανείς, τας σκέψεις και τα αισθήματά του, δηλαδή κάτι άüλον, με ένα μέσον πιο κοντινόν προς την ύλην, όπως είναι η γραφή.

 

Γνωρίζει, Σεβασμιώτατε,  η εκάστοτε Πολιτεία να τιμά και να επιβραβεύη τα επ᾿ αρετή και επιστημοσύνη διακρινόμενα τέκνα της, ίνα εξαστρπτ το φως της Χάριτος και της Αληθεας του Κυρου, μάλιστα δε τους οτρηρούς εργάτας  της Θεολογίας και του  Ευαγγελίου, και Σεις, αναμφιβόλως, ανήκετε εις  αυτήν την  τιμίαν χορείαν.

 

Κατά την  εύσημον δε ταύτην και  γενέθλιον  της Ιερωσύνης Σας ημέραν, προσήλθομεν και παριστάμεθα ευλαβώς ενώπιον της Υμετέρας Σεβασμιότητος,  δια  να Σας υποβάλωμεν εόρτια σέβη και ταπεινάς θερμάς ευχάς και προσρήσεις, προσωπικώς, αλλά και ως Πρόεδρος της Αδελφότητας των Οφφικιάλων του Οικουμενικού Θρόνου «Παναγία Παμμακάριστος» αλλά και εξ ενόματος των εκλεκτών προσκεκλημένων και παρευρισκομένων, καθώς και  του ενταύθα ολοκλήρου  ευσεβούς πληρώματος της Παροικίας, μετά του σεβαστού κληρου της. Πράττομεν δε τούτο από βάθους καρδίας, μετά βαθυτάτου σεβασμού, ευλαβούς και αφωσιωμένης αγάπης και  εν  αγαθή συνειδήσει.


Η  σημερινή όμως  αύτη σεπτή  25ής επέτειός Σας, Σεβασμιώτατε, διακρίνεται εκείνων των προγενεστέρων, διότι συνεορτάζεται, με τας προσφάτους  τιμητικάς απονομάς από την Α. Εξοχότητα τον Πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας 
Nicolas SARCOZY αλλά και από τον Εντιμότατον Πρόεδρον της γαλλικής Γερουσίας   κ. Gérard LARCHER, , των παρασήμων  « του Ιππότου της Λεγεώνος της Τιμής »-« Chevallier dans lOrdre de la Légion dHonneur », εις την  Υμετέραν  Σεβασμιότητα, τόσο δια την ποιμαντικήν  δραστηριότητα,  όσο  και δια την ποικίλην  πλουσίαν ανθρωπιστικήν σας  προσφοράν  εις τον Ελληνισμόν και την Ορθοδοξίαν γενικώς.

 

Αναμφιβόλως αι ανώταται αύται  τιμητικαί διακρίσεις εκ μέρους της γαλλικής Πολιτείας, αναγνωρίζουν και συνεπώς επιβραβεύουν τας  συνεχείς προσπαθείας σας,  δια την προώθησιν των θρησκευτικών ελευθεριών, δια τον σεβασμόν του ανθρωπίνου προσώπου αλλά και δια την ειρηνικήν συνύπαρξιν των  ανθρώπων εις τον κόσμον. Εις το πρόσωπόν σας τιμήθηκε ολόκληρος  ο Ελληνισμός και η Ορθοδοξία της Γαλλίας.  Εσείς τιμηθήκατε, εμείς Σας καμαρώνουμε. Σας αξίζουν πολλοί έπαινοι και πολλά συγχαρητήρια...

 

Ευχαριστούντες τον  Θεόν δια τα γενόμενα κατά  την διαρρεύσασαν εικοσιπενταετίαν, δεόμεθα και παρακαλούμεν, όπως, θεία  συνάρσει, συνεχισθή  υπό  την διορατικήν και σθεναράν πηδαλιουχίαν Σας, η  προς τα πρόσω  καταξιωμένη πορεία  της Ιεράς Μητροπόλεως Γαλλίας.

 

Άξιος  Σεβασμιώτατε και πολλά τα Έτη Σας.

   
Tag(s) : #Actualité régionale - Τοπική Επικαιρότητα

Partager cet article

Repost 0